Đối tác

khucongnghiep   October 9, 2015   No Comments on Đối tác

Đối tác Quan hệ đối tác trong nước và quốc tế, là nền tảng cho sự thành công của cảng. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ trong số rất nhiều các tổ chức đối tác với tôi, chúng trong nỗ lực của chúng tôi để cung cấp lợi… Read more »

Dự án

khucongnghiep   October 9, 2015   No Comments on Dự án

Dự án Cảng Vancouver Hoa Kỳ có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh để xử lý hàng dự án. Chúng tôi là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc nhập khẩu các thành phần năng lượng gió và là một cửa ngõ cho các thành phần… Read more »

Dầu thô

khucongnghiep   October 9, 2015   No Comments on Dầu thô

Dầu thô Năng lượng là một liên doanh của Tesoro Corp. và Dịch vụ Savage. Tesoro, một người thuê cổng từ năm 1985, đã đề xuất cho thuê 42 mẫu Anh tại cảng cho một cơ sở phân phối dầu thô mà sẽ bao gồm một cơ sở đường sắt… Read more »